Produkt Informationsansvarig

vad vi erbjuder

VAD ÄR PIM

PIM är en förkortning för Produktinformationschef. Inom PIM centraliserar vi information om alla produkter från PAT-Kruger Group för enkel och korrekt referens. Det är en dynamisk miljö där nya produkter och tjänster kommer att läggas till så snart som tillgängliga.

Informationen är uppdelad i:
  • Delar – datablad för en del med specifikt nummer som kan användas för beställning
  • Offert – varje del har en knapp att lägga till i "korgen" som kommer att skickas till vårt säljteam för uppföljning. Vi skickar offert med senaste priser och en månads giltighet.
  • Lösningar – beskrivningar och broschyrer av standardlösningar som direkt kan användas eller modifieras för dina specifika behov
  • Manualer – några videor och manualer för våra produkter och tjänster 

PAT-KRUGER PIM

Product Information Management (PIM) av PAT-Kruger-system hanterar den centrala hanteringen av alla produkter från PAT-Kruger-gruppen. PIM hänvisar till en uppsättning processer som används för att utvärdera, identifiera, lagra, hantera produktdata eller information. PIM underlättar central hantering och underhåll av hela typen av rådata, produktinnehåll eller annan relaterad information för en eller flera produkter från PAT-Kruger-gruppen.