När tunga Maskiner behöver Skräddarsytt Teknologi
Genom att kombinera skräddarsydda sensorer med PAT-Krügers tunga styrenheter och egenutvecklad mjukvara skapar vi lättanvända och effektiva system med låga underhållskostnader.

vad vi gör

VI ERBJUDER

• skräddarsydda nyckelfärdiga lösningar 
• mjukvaruapplikationer – säkerhet och kontroll
• tillverkning av hårdvara

Kraftiga delar

• skräddarsydda kraft- och längdsensorer
• stort lager av reservdelar 

Fältarbete

• världsomspännande installation och underhåll
• Reparation och kalibrering av kraftsensor 
• PCB-reparation och mjukvaruuppgraderingar

Säkra lyft, skjuta,
dra och sladda

Varhelst tunga vikter behöver flyttas genom att antingen lyfta, skjuta/dra eller sladda, kan du helt enkelt inte lita på ett par mänskliga händer och ögon för att garantera människors säkerhet och undvika skador på föremål. Som systemintegratör kombinerar PAT-Krüger ett brett utbud av sensorer med innovativ, egenutvecklad mjukvara och hårdvara för skräddarsydda säkerhets- och styrlösningar i krävande miljöer.

ERFARENHET

Globala tjänster av våra kvalificerade ingenjörer

50+

Våra medarbetare är mycket kompetenta inom sina respektive områden.

17,000+

Våra produkter och tjänster används av kunder från hela världen

21+

Vi har ett globalt nätverk av Pat-Kruger supportkontor

mekatronik

Våra erfarna ingenjörer
gör oss till de vi är

Säkerhet och kontroll

Industriell vägning

Specialtillverkade eller
färdiggjord?

Vi är specialiserade på att skapa skräddarsydda industriella vägningssystem utformade för att möta dina specifika krav och branschbehov. Våra skräddarsydda lösningar säkerställer exakta och exakta vägningsmått, vilket gör att du kan upprätthålla kvalitetsstandarder.

Skräddarsydda lösningar

Specialtillverkade eller
färdiggjord?

Vi är specialiserade på att skapa skräddarsydda industriella vägningssystem utformade för att möta dina specifika krav och branschbehov. Våra skräddarsydda lösningar säkerställer exakta och exakta vägningsmått, vilket gör att du kan upprätthålla kvalitetsstandarder.

Vem jobbar vi för

MARKNADEN

PÅ LAND

Mobilkranar, Järnväg, Stålindustri, Infrastrukturkonstruktion, Biomassa- och återvinningsanläggningar

HAMNAR & VATTENVÄGAR

STS, RTG, Gaffeltruckar, Lasthanteringsutrustning, Skeppsvarv, Lås, Broar

MARIN & OFFSHORE

Gaffeltruckar, Lasthanteringsutrustning, Skeppsvarv, Lås, Broar, Atex CCTV