Produkt Menedżer informacji

co oferujemy

CO TO JEST PIM

PIM jest skrótem od Menedżer ds. informacji o produktach. W ramach PIM centralizujemy informacje o wszystkich produktach Grupy PAT-Kruger w celu łatwego i prawidłowego odniesienia. Jest to dynamiczne środowisko, w którym nowe produkty i usługi będą dodawane tak szybko, jak tylko będą dostępne.

Informacje są podzielone na:
  • Części – arkusz danych części z określonym numerem, który można wykorzystać przy zamówieniu
  • Oferta – każda część posiada przycisk umożliwiający dodanie do „koszyka”, który zostanie przesłany do naszego zespołu sprzedaży w celu dalszych działań. Prześlemy ofertę z aktualnymi cenami i okresem ważności jednego miesiąca.
  • Rozwiązania – opisy i broszury standardowych rozwiązań, które można bezpośrednio zastosować lub zmodyfikować pod kątem konkretnych wymagań
  • Instrukcje – filmy i instrukcje dotyczące naszych produktów i usług 

PAT-KRUGER PIM

Product Information Management (PIM) systemów PAT-Kruger umożliwia centralne zarządzanie wszystkimi produktami grupy PAT-Kruger. PIM odnosi się do zestawu procesów stosowanych do oceny, identyfikacji, przechowywania i zarządzania danymi lub informacjami o produkcie. PIM ułatwia centralne zarządzanie i utrzymywanie całego rodzaju surowych danych, zawartości produktów lub wszelkich powiązanych informacji dla jednego lub większej liczby produktów grupy PAT-Kruger.